Úvod

Zabýváme se sdružováním dětí školního věku. Naším cílem je děti naučit tábornickým dovednostem, jako je orientace v přírodě, luštění šifer, vázání uzlů, provádění první pomoci. Formou her a zážitků se děti učí zejména samostatnosti, kázni, pravdomluvnosti a kamarádství.

Scházíme se pravidelně na schůzkách, pořádáme turistické výlety, letní stanový tábor a účastníme se akcí pořádaných Českou tábornickou unií, jejíž jsme členy a která nese čestný titul od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Naši vedoucí jsou kvalifikovaní a mají letité zkušenosti s vedením. Vzešli jsme ze skautského oddílu a v Líšni fungujeme přes deset let.


 

Novinky a aktuality

Zakládací listina

Zápis
ze zakládajícího sněmu ČTU – TK Kamzíci
konaného dne 3. 10. 2005 v klubovně na ulici Grohova 4

Svolavatel sněmu Jiří Karásek uvítal přítomné zájemce o členství v nově zakládaném tábornickém klubu ČTU.
Svolavatel sněmu oznámil, že je přítomno 7 zájemců o členství a tento sněm je tedy usnášeníschopný.
Svolavatel navrhl název tábornického klubu „ČTU – […]

Den otevřených dveří v nové klubovně

V sobotu 22. května jsme mohli po dlouhé době konečně otevřít dveře naší nové klubovny a pozvat všechny Kamzíky a jejich rodiče na návštěvu. V rámci II. rodinného festivalu na Kotlance, který se konal a do jehož organizace jsme se společně s rodinným centrem Jasmínka a KC Líšeň zapojili, jsme uskutečnili den otevřených dveří v […]

Poslední schůzka šk. r. 2020/2021

Termín:30. června 2021
Sraz:V 16:00 hod. na nám. Karla IV. (vedle COOPu)
Návrat:V 18:30 hod. na místo srazu
Program:Vyhodnocení školního roku na netradičním místě, odměny pro nejlepší Kamzíky, "nákup" tábornického vybavení za nasbírané groše
Vedoucí akce:Kateřina 'Pepís' Karásková, tel: 721 768 665

Letošní školní rok byl sice kratší, než jsme zvyklí, ale poslední schůzku si nenecháme nikdo ujít. Přijďte všichni a přineste nasbírané groše, které můžete proměnit za praktické tábornické vybavení. Čeká nás vyhodnocení školního roku a (nejen) sladké odměny.

Krajem říčky Ponávky až do Kuřimi

Termín:12. června 2021
Sraz:V 9:00 hod. na nám. Karla IV. (parkoviště vedle COOPu)
Návrat:V 17:30 hod. na místo srazu
Program:Pěší procházka okolím Brna, návštěva rozhledny, hry a soutěže
Vedoucí akce:Kateřina 'Pepís' Karásková, tel: 721 768 665

Vydejte se s Kamzíky na jednodenní výlet do okolí Brna, krajem říčky Ponávky až do Kuřimi. Čeká nás dobrodružný výstup Moravským Švýcarskem na rozhlednu Babí lom, zastavení u Lelkovadla a za odměnu třeba zmrzlina v Kuřimi. Pojďte s námi našlapat trochu kilometrů a připravit se na letní výlety.

Ukliďme Líšeň 2021: akce pro děti a rodiče

Jelikož se konečně rozvolnila vládní nařízení, mohli jsme se opět po půl roce sejít. A hned pěkně zodpovědně na úctyhodné akci, společně s líšeňskými Orly a dalšími spolky nás čekal dopolední úklid Líšně.
Sraz byl v půl deváté u líšeňské radnice, kde se nakonec sešlo asi 25 Kamzíků a jejich rodičů. Nafasovali jsme pytle na odpadky, […]

Zprávy z oddílu      Výlety      Kronika