Náborový výlet po stopách lišky Bystroušky

Výlet jsme zahájili v 9 hodin ráno, kdy se na náměstí Karla IV. v Líšni sešla početná skupina dětí a rodičů. Nakonec jsme vyrazili v sestavě 21 dětí a 8 vedoucích a v doprovodu dvou maminek směrem na Velkou Klajdovku.

Když jsme dorazili na Klajdovku, každý vedoucí se představil a Padák vysvětlil dětem celovýletovou hru, kterou se stali Olagalové, naše oblíbená terénní schovka. Vydali jsme se po zelené trase až k rozcestníku Kopaniny, kde jsme zahráli první seznamovací hry, jako Brambory a bonbóny, Na Třetího či Kámen-nůžky. Šlo nám to pěkně a děti se postupně se všemi seznámily.

Následně jsme sešli opět kousek po zelené, pořád dolů z kopce, až pod hájovnu k Resslově památníku. Přišel čas na další kolo her. Praktikanti David, Padák a Standa přinesli celty, děti se podle výšky rozřadily do družstev, a každé družstvo dostalo svoji celtu. Jejich úkolem bylo si na ni stoupnout a převrátit ji na opačnou stranu. To byl ale těžký oříšek! Nakonec se to však každému družstvu podařilo. Po hře přišel oběd a odpočinek, před odchodem ještě jedna hra – Rozplétaná. Jelikož dětí bylo jako smetí, z rozpletence vznikla dvě kolečka. Tak sláva, podařilo se, a jdeme dál.

Následně nás cesta zavedla na vyhlídku Nad Nádražím, ale bohužel jsme již neměli dostatek času zahrát další hry. Naše kroky směřovaly k nádraží v Bílovicích. Tam jsme nastoupili na vlak a dojeli do Židenic, kde jsme obsadili skoro celý autobus 55, který nás odvezl zpět do Líšně. Na závěr obdržel každý účastník výletu na památku pas a nálepku s počtem nachozených kilometrů.

Výlet se podařil, troufáme si tvrdit, na jedničku. Počasí nám přálo, zahráli jsme hodně her a užili si pěknou podzimní procházku v lesích, kde se odehrával příběh Lišky Bystroušky. Na další společné putování se už teď těšíme.