Obnovujeme oddílovou činnost – první schůzka bude 27. května

Milí kamzíci,

s radostí Vám oznamujeme, že obnovujeme oddílovou činnost a s ní naše pravidelné schůzky a výlety.

První schůzka se uskuteční ve středu 27. května 2020, sraz na obvyklém místě, v 16 hodin na nám. Karla IV. (u parkoviště vedle Coopu).

Abychom zajistili potřebné podmínky pro zdraví všech účastníků, schůzky budou probíhat za speciálních níže stanovených pravidel. Prosíme Vás o jejich respektování a dodržování.
1.) Účastníci schůzky se budou scházet a dále společně přesouvat na místo schůzky v rouškách. Každý účastník schůzky bude mít s sebou vlastní sáček, do kterého v případě sundání roušky roušku uklidí.
2.) Každý účastník schůzky vždy na srazu odevzdá vedoucímu vyplněné a podepsané čestné prohlášení zákonného zástupce (níže ke stažení). V případě, že dítě přijde na schůzku bez tohoto dokumentu, nebudeme ho moci na schůzku vzít.
3.) Schůzky budou probíhat primárně venku a ve skupince max. 15 osob, jednotlivé skupiny odděleně. Budeme se zaměřovat na individuální program (hry na jednotlivce), snažit se omezit kontakt účastníků na minimum.
4.) Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická opatření, na začátku schůzky a dále dle potřeby si budeme umývat a dezinfikovat ruce.
Věříme, že tato pravidla Vás neodradí a že si všichni kamzičí schůzky a výlety společně naplno užijeme.
Těšíme se na viděnou za týden na schůzce.