Dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň pro rok 2020

V návaznosti na zřízení nové klubovny pro náš tábornický klub jsme v letošním roce požádali o dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň, a to na pronájem, vybavení klubovny a potřeby pro zajištění programu.

Městská část Brno-Líšeň na základě naší žádosti poskytla dotaci ve výši 30 000,- Kč na krytí nákladů spojených s projektem „Nová klubovna – pronájem a zařízení“.

Děkujeme městské části Brno-Líšeň, že nás finančně podpořila a jsme rádi, že díky této pomoci budeme moci zajistit a vybavit prostor pro další činnost našeho klubu.

MČ Brno Líšeň