Ukliďme Líšeň společně – akce pro děti a rodiče

Letos jsme se opět s naším klubem zapojili do akce „Ukliďme Česko“, a to coby spolupořadatelé na iniciativu Michala Chaloupky z líšeňských Orlů. Pozvali jsme i rodiče našich členů a využili možnosti se potkat a popovídat. Sešlo se 16 Kamzíků, jak dětí a jejich rodičů, tak i vedoucích. Naším úkolem bylo uklidit prostor okolo líšeňského lomu Hády a parkoviště a přírodu v okolí Velké Klajdovky.

Kamzíci se rozdělili na dvě úderné skupiny – jednu pod vedením Veverky (to byli převážně starší členové), ti uklidili prostor Růženina lomu, kde se potkali se skupinkou ze Židenic, která tam také uklízela, a druhou skupinu vedla Pepís, tvořenou převážně rodiči našich členů. Hned zkraje jsme naplnili několik pytlů s odpadem, prošli území Hádů a nakonec se zapálení Kamzíci (hlavně Krokodýl, Jája a Šárka Pokorná) dostali za spadlý plot u parkoviště na Velké Klajdovce a vysbírali asi 3 pytle odpadků, které tam už pěkně dlouho ležely. Klobouk dolů!

I přes zimní počasí přišlo celkem přes 50 dobrovolníků z Líšně a líšeňských organizací (zapojili se mimo náš oddíl také spolky Orel Líšeň, Líšeň za vodou, Rodinné centrum Jasmínka). Celkem se sesbíralo přes 130 pytlů odpadu a mnoho dalšího harampádí skončilo na hromadách u pytlů. Odvoz zajistila společnost SAKO Brno.

Děkujeme velmi za účast všech a velkou pomoc, která je opravdu záslužná!

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1