Dětský den aneb Cesta Líšní

V březnu letošního roku se na nás obrátilo Kulturní centrum Líšeň s nabídkou spolupráce na dětském dni v Líšni. Jelikož v naší městské části funguje několik organizací, pracující s dětmi a mládeží, přišlo kulturní centrum pod patronací městské části s myšlenkou propojit organizace a netradičním způsobem nabídnout návštěvníkům pestrou zábavu pro různé věkové kategorie.

Nakonec se pro pořádání akce daly dohromady následující organizace: Česká tábornická unie – T. K. Kamzíci Brno, p.s., Rodinné centrum Pastelka z. ú., Rodinné centrum Jasmínka, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň, Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace, které pod heslem: „Líšeň je místo, kde se dobře žije, kde se stále něco děje, místní organizace ve spolupráci s radnicí se starají o pestrost kulturního a zábavného života“, společně domluvily a zorganizovaly na několika místech v Líšni celodenní zábavný program pro děti a jejich rodiče.

První část programu odstartoval se svými aktivitami na zahradě Orlovny náš tábornický klub Kamzíci Brno. Program byl zaměřen na tábornické dovednosti, na šesti stanovištích si děti mohly vyzkoušet zatloukání hřebíků, řezání dřeva, rozpoznání tábornické výbavy, šifrovací hru a luštění, lanové aktivity a menší děti ocenily tábornické omalovánky a puzzle. Dalším lákadlem byla možnost opéct si na ohni vlastní špekáčky, které většina návštěvníků využila, jelikož program přesahoval obědovou dobu. Mimo to byla v rámci programu představena Česká tábornická unie coby zastřešující organizace našeho klubu, k nahlédnutí byla kronika, vydaná k 30. výročí ČTU, návštěvníci si mohli prohlédnout fotky a přečíst informace o naší činnosti (pravidelných schůzkách, výpravách a výletech a letním stanovém táboře). Děti obdržely kartičku a za splnění alespoň čtyř tábornických úkolů si pak na infostánku vyzvedly sladkost a drobnou odměnu (propisky, deníčky, klíčenky, pastelky apod.). Na místě se dětem také rozdávaly balonky s logem všech zapojených organizací, balonky sklidily velký úspěch. Neméně úspěšná byla tzv. síť vzkazů, kde jsme se dočetli zpětnou vazbu a chválu na připravený program, děti a návštěvníci si nejvíce užili netradiční stanoviště s tábornickými aktivitami – líbilo se jim zatloukání hřebíků, řezání dřeva i lanové aktivity. Počasí nám po celou dobu přálo (bylo horko, nicméně prostředí zahrady Orlovny, kde se program odehrával, nabízelo dostatek stínu a veškeré aktivity se daly příjemně zvládnout), a i podle počtu návštěvníků (za čtyři hodiny navštívilo naši část odhadem kolem 300 osob) soudíme, že byl program s tábornickými aktivitami vítaným zpestřením dětského dne.

Dětský den se uskutečnil v sobotu 4. června 2022 v době od 10 do 21 hodin v časových blocích na pěti místech v Líšni. Celkem se ho zúčastnilo okolo 1000 návštěvníků. Poděkování patří všem zúčastněným organizacím a účinkujícím. Akce se konala za finanční podpory městské části Brno-Líšeň a pod záštitou starosty Břetislava Štefana. Děkujeme také České tábornické unii jižní Morava za pomoc s propagací a podporu.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1