Rubrika: Kronika

Podrobné zápisky z výletů, neboli výletová kronika. Táborové kroniky jsou na stránce o letním táboře.

Procházka Hádeckou planinou

V sobotu 18.9 jsme se sešli na Náměstí Karla IV. už v 9 hodin ráno. Celkem se nás na procházku vypravilo 25 (20 dětí, jedna maminka a 4 vedoucí). Ze srazu jsme se autobusem vydali na zastávku Podbělová. Odtud už jsme vyrazili po vlastních směrem na Hádecký vysílač. Okolo tohoto významného bodu hádecké planiny jsme […]

Potravinová sbírka s Kamzíky

V sobotu 22. května jsme u příležitosti Dne otevřených dveří v nové klubovně uspořádali potravinovou sbírku pro potřebné. Sešly se různé druhy trvanlivých potravin, ale také drogerie. Přispěli především členové našeho klubu a jejich rodiče, ale také naši kamarádi a účastníci Rodinného festivalu na Kotlance. A my už známe výsledek sbírky, ve které jsme shromáždili […]

Zakládací listina

Zápis ze zakládajícího sněmu ČTU – TK Kamzíci konaného dne 3. 10. 2005 v klubovně na ulici Grohova 4 Svolavatel sněmu Jiří Karásek uvítal přítomné zájemce o členství v nově zakládaném tábornickém klubu ČTU. Svolavatel sněmu oznámil, že je přítomno 7 zájemců o členství a tento sněm je tedy usnášeníschopný. Svolavatel navrhl název tábornického klubu […]

Den otevřených dveří v nové klubovně

V sobotu 22. května jsme mohli po dlouhé době konečně otevřít dveře naší nové klubovny a pozvat všechny Kamzíky a jejich rodiče na návštěvu. V rámci II. rodinného festivalu na Kotlance, který se konal a do jehož organizace jsme se společně s rodinným centrem Jasmínka a KC Líšeň zapojili, jsme uskutečnili den otevřených dveří v […]

1 2 3 33