Rubrika: Kronika

Podrobné zápisky z výletů, neboli výletová kronika. Táborové kroniky jsou na stránce o letním táboře.

Potravinová sbírka s Kamzíky

V sobotu 22. května jsme u příležitosti Dne otevřených dveří v nové klubovně uspořádali potravinovou sbírku pro potřebné. Sešly se různé druhy trvanlivých potravin, ale také drogerie. Přispěli především členové našeho klubu a jejich rodiče, ale také naši kamarádi a účastníci Rodinného festivalu na Kotlance.
A my už známe výsledek sbírky, ve které jsme shromáždili krásných […]

Zakládací listina

Zápis
ze zakládajícího sněmu ČTU – TK Kamzíci
konaného dne 3. 10. 2005 v klubovně na ulici Grohova 4

Svolavatel sněmu Jiří Karásek uvítal přítomné zájemce o členství v nově zakládaném tábornickém klubu ČTU.
Svolavatel sněmu oznámil, že je přítomno 7 zájemců o členství a tento sněm je tedy usnášeníschopný.
Svolavatel navrhl název tábornického klubu „ČTU – TK Kamzíci“. Tento […]

Den otevřených dveří v nové klubovně

V sobotu 22. května jsme mohli po dlouhé době konečně otevřít dveře naší nové klubovny a pozvat všechny Kamzíky a jejich rodiče na návštěvu. V rámci II. rodinného festivalu na Kotlance, který se konal a do jehož organizace jsme se společně s rodinným centrem Jasmínka a KC Líšeň zapojili, jsme uskutečnili den otevřených dveří v […]

Ukliďme Líšeň 2021: akce pro děti a rodiče

Jelikož se konečně rozvolnila vládní nařízení, mohli jsme se opět po půl roce sejít. A hned pěkně zodpovědně na úctyhodné akci, společně s líšeňskými Orly a dalšími spolky nás čekal dopolední úklid Líšně.
Sraz byl v půl deváté u líšeňské radnice, kde se nakonec sešlo asi 25 Kamzíků a jejich rodičů. Nafasovali jsme pytle na odpadky, […]

1 2 3 33