Šifry

Pro každého táborníka je životně důležité ovládat alespoň základní šifrování. Na této stránce si detailně rozebereme, jak každá šifra funguje, k čemu je dobrá a jak vypadá klíč k její luštění. Začneme od těch primitivních až k těm často používaným.

Ob jedno

objedno.gifToto je první šifra, se kterou se seznámíme. Patří mezi písmenkové šifry a její kouzlo spočívá v proložení napsané zprávy falšnými „matoucími“ písmeny. Pozor, někdy i matoucí písmena mohou dávat dohromady zprávu, která má za úkol vás zmást. Variant „ob jedno“ je hned několik. Ob jedno takové, jak vidíte na animaci, tedy s prvním správným písmenem. Ob jedno od druhého písmene. Princip je stejný, jen začínáte až u druhého písmenka. Ob jedno pozpátku od posledního/ předposledního jsou obrácené varianty dvou již zmíněných.

Dohromady

dohromady.gifŠifra na první dojem jednoduchá, avšak vám může hlavy potrápit tím, že v ní budete hledat něco složitějšího. Opět má více variant a to dohromady, jako je na animaci a dohromady pozpátku.

Pozpátku

pozpatku.gifVýjimečně si zvlášť ukážeme i druhou variantu předešlé šifry, abyste viděli, že i taková banalita vám může pěkně zatopit.

Rozházené mezery

rozhazenemezery.gifZpráva je klasicky napsaná, ale mezery mezi slovy jsou jinde než by měly být. Může jich být i více než je zdrávo.

Číslovačka

cislovacka.gifKaždé písmeno v anglické abecedě, tedy v abecedě bez písmene CH a bez háčků a čárek, je 26 písmen. Každé má své pořadové číslo a to zapíšeme na papír. Výsledkem je tedy řádek čísel (viz. animace). Standardně se čísla oddělují mezerami, ale chcete-li nepříteli trochu okořenit život, můžete jej zmást matematickými znaménky (+ – × ÷), aby to vypadalo jako dlouhatánský příklad či rovnice.

Had

had.gifA máme tu první tvarovou šifru, o které si povíme. Had a následující šifra „pila“ jsou si hodně podobné, a proto se velmi často pletou. Oproti ostatním šifrám tyto dvě snadno poznáte, protože mají písmena psaná přesně pěkně pod sebou a většinou ve dvou řádcích. Hada čteme po sloupečcích ze shora dolů, avšak oproti „pile“, další sloupeček čteme z dola nahoru. Další ze shora dolů atd (viz. animace). Had může mít varianty celkem 4 a to podle pozice prvního písmene a směru. Tedy vlevo nahoře, vlevo dole, vpravo nahoře a vpravo dole.

Pila

pila.gifPila je velice podobná „hadovi“ a tak o ní jen v krátkosti. Oproti hadovi, se čte po zubech, tedy ze shora dolů a pak v dalším sloupečku opět ze shora dolů. Její varianty jsou shodné jako je tomu s „hadem“ tedy podle pozice prvního písmena a směru četby zprávy.

Šnek

snek.gifDalší, velice dobře známá tvarová šifra se jmenuje podle zvířátka, pro které je tento „styl“ charakteristický. Písmena jsou zapsána ve čtvercové tabulce nejčastěji o liché straně, tedy o straně s 5, 7, 9, atd. písmeny. Varianty má „šnek“ dvě a to podle směru, tedy dovnitř a ven. Nejdůležitější je najít si střed a pak už jen zkoušet směr, kterým pokračovat v četbě zprávy. Při četbě dovnitř je naopak důležité najít správné písmeno v jednom z rohů čtverce.

Velký polský kříž

polskriz.gifK vyluštění velkého polského kříže je zapotřebí znalost klíče. Podle něj ze znaků ve zprávě najdete písmena, která dávají zprávu. Každý znak se skládá z obrysu políčka, ve kterém požadované písmenko leží a z tečky, která určuje pozici písmena v políčku.

 

Morseova abeceda

morseovka.gifPatří mezi nejznámější kódování. Jednotlivá písmena se skládají z kombinací teček a čárek. K jejímu rozluštění, musíte mít opět klíč v podobě vypsané abecedy či tzv. „dešifrovacího pavouka“. Každé písmeno oddělujeme jednou svislou čarou, slova oddělujeme dvěma čarami a věty čarami třemi. Variant morseovky je nezpočet. Ve zprávě se může jednat o obrácenou morseovku, tedy zprávu, kdy jsou tečky prohozeny za čárky a obráceně. Též se může jednat o obrázkovou morseovku, kdy jsou tečky nahrazeny malými obrázky (malé stromky, krátké zuby na pile, čtvrťové noty, malé domky,…) a čárky velkými obrázky (velké stromy, dlouhé zuby na pile, celé noty, velké paneláky,…).

Můžete si zde stáhnout Pavouka na luštění Morseovky.